Terug

Neem contact op voor actuele levertijden (deze kunnen afwijken door stijgende vraag & schaarste grondstoffen).

Bouwfysica

Bouwfysica

De Theorie achter dampdoorlatende folies en dampremmende folies

 

De functie van luchtdichting

Thermische isolatie helpt bij de besparing van energie, bij het voorkomen van bouwschade en het draagt bij aan een gezond binnenklimaat. Voor een duurzame en efficiënte isolatie speelt een onderdeel van de constructie een cruciale rol: de bescherming van de isolatiematerialen – aan beide zijden – tegen de invloed van luchtverplaatsing. Met kennis van zowel bouwfysica en bouwmaterialen is dit probleem eenvoudig aan te pakken.

 

De 3-laagse opbouw methodiek

  • We beginnen aan de bin­nen­zij­de van de woning, hier be­vindt zich een lucht­dich­tingslaag, bijvoorbeeld een dam­prem­baan.

  • Het thermische iso­la­tie­ma­te­ri­aal ligt in het mid­den.

  • Een winddichtende laag, bijvoorbeeld een on­der­dak- of wand­be­tim­me­rings­baan, dekt vervolgens de bui­ten­zij­de van het thermische iso­la­tiemateriaal af.

De­ze op­bouw zorgt voor een optimale bescherming tegen de invloed van het weer, van condens, schimmel en het zorgt ervoor dat de lucht er op een goede manier doorheen kan stromen om schade te voorkomen.

 

Luftdichtung

 

Bescherming tegen schimmel en warmteverlies

Het lucht­dich­tings­vlak be­schermt het iso­la­tie­ma­te­ri­aal te­gen vocht en con­dens­atie van bin­nenuit, zorgt er­voor dat de warm­te-iso­la­tie ef­fi­ciënt werkt en waar­borgt zo een ge­zond en comfortabel woon­kli­maat. Hoe gaat dit in zijn werk?

 

De thermische iso­la­tie scheidt het bin­nen­kli­maat van het bui­ten­kli­maat wat een tem­pe­ra­tuur­ver­schil tus­sen bei­de kli­maat­zo­nes oplevert. Warme en koude lucht pro­beren via lucht­stro­ming een even­wicht te be­rei­ken, waar­bij warme lucht 's win­ters normaal gesproken via de iso­la­tie­con­struc­tie uit het ge­bouw naar bui­ten stroomt. Het lucht­dich­tings­vlak ver­hin­dert de­ze stro­ming, de zo­ge­he­ten con­vec­tie, en al­dus het ver­lies aan war­me lucht. Bij de Pro Clima folies wordt daar­bij de bin­nen­ruim­te niet her­me­tisch van de bui­ten­lucht af­ge­slo­ten, zo­als bij een plas­tic zak. Hier blijft de uit­wis­se­ling van lucht van bin­nen naar bui­ten plaats­vin­den via dif­fu­sie.

 

Als u deze relatief warme bin­nen­lucht niet zou afremmen, zou deze al stromend door de warmte-iso­la­tie naar bui­ten stro­men steeds meer af­ge­koeld wor­den wat uiteindelijk tot con­densvorming zal leiden. En dit con­dens­vocht kan aanzienlijke schade toebrengen aan de con­struc­tie: het verrotten van sta­ti­sche bouw­ele­men­ten en daardoor het verlies van hun draag­ver­mo­gen. Bij steenachtige en minerale materialen in de constructie kunnen schimmels ontstaan die de gezondheid van de mensen in het gebouw kunnen schaden. Zo kan condensvocht leiden tot het ont­staan van ongezonde schim­mels. Een dam­p­rem- en lucht­dich­tings­vlak aan de bin­nen­zij­de van de warm­te-iso­la­tie hel­pen der­ge­lij­ke bouw­scha­de en gezondheidsrisico's te voor­ko­men.

 

Winddichtung

 

Bescherming tegen weer en wind

Aan de buitenzijde van de constructie beschermt het winddichtingsvlak de isolatie tegen de elementen regen, sneeuw en wind. Het voorkomt daarnaast dat er koude lucht door de isolatie stroomt en zorgt er zo voor dat deze optimaal blijft werken. Het aanbrengen van de winddichting aan de buitenzijde van de isolatie verhindert doorstroming van koude lucht door de buitenste isolatielagen en beschermt tegen het optreden van convectiestromen.

 

Als voorwaarde voor de isolerende werking van houtvezel, wol, cellulose, minerale vezels en dergelijke moet de aanwezige stilstaande lucht in het materiaal zich niet kunnen verplaatsen. De winddichting waarborgt zo de effectiviteit van de isolatie en verhindert plaatselijke afkoeling van de naar de binnenruimte toegekeerde oppervlakken. Bij geventileerde constructies met een aan de onderzijde geventileerde dakafdichting biedt het winddichtingsvlak extra bescherming tegen eventueel afdruipend secundair condenswater, regen en sneeuw.

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

    Hide compare box
    Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »